ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนแม่วินสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4เข้าสู่ระบบโดยครูประจำชั้น