ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนแม่วินสามัคคี ตำบลแม่วิน 
อำเภอแม่วาง   จังหวัดเชียงใหม่  50360
โทร. 053-027699 

Fax. 053-027699
อีเมล์ :   maewinsamakkee@gmail.com , mwsschool@maewinsamakkee.ac.th
เว็บไซต์ :   http://www.maewinsamakkee.ac.th
^