ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียน: 
แม่วินสามัคคี
สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130925
รหัส Smis 8 หลัก : 50040141
รหัส Obec 6 หลัก : 130925
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่วินสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maewinsamakkee school
ที่อยู่ : หมู่ 11 ห้วยโป่ง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50360
โทรศัพท์ : 053027699
โทรสาร : 053027699
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15-ม.ค.-77
อีเมล์ : maewinsamakkee@gmail.com
เว็บไซต์ : www.maewinsamakkee.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่วิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 36
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15
^